bewindvoerder bewindvoerder

Werkwijze

Na een kennismakingsgesprek dienen we samen met u een verzoekschrift tot onder bewindstelling in bij de kantonrechter. Na ontvangst van de beschikking van de rechtbank kunnen we uw financiën gaan regelen. Vervolgens zorgen we dat u te allen tijde inzicht hebt in onze werkwijze en uw financiële situatie.

Als alle formaliteiten zijn afgehandeld, dan melden wij aan alle instanties dat wij voortaan uw financiële zaken regelen. Daarbij vragen wij hen om alle post naar ons toe te sturen. We openen voor u een rekening waarop uw inkomsten worden ontvangen en waarvan uw uitgaven worden gedaan. Als het saldo op deze rekening toeneemt, openen wij een spaarrekening zodat u rente ontvangt. Daarnaast krijgt u een leefgeldrekening met een pinpas zodat u zelf uw leefgeld kunt beheren. Ook vragen wij de voor u van toepassing zijnde voorzieningen aan, zoals huur- en zorgtoeslag, bijzondere bijstand etc. Als u in aanmerking komt voor kwijtschelding van de gemeentelijke heffingen en waterschapslasten, dienen wij daarvoor ook een aanvraag in. Indien mogelijk vragen wij schuldhulpverlening voor u aan. Dit alles verantwoorden wij bij de kantonrechter.

De taken van een bewindvoerder:

  • Verzorgen van uw administratie
  • Het communiceren met schuldeisers en met hen een oplossing zoeken
  • Verzorgen van belastingaangifte
  • Declareren ziektekosten
  • Aanvragen (bijzondere) bijstand
  • Aanvragen van toeslagen (b.v. zorg- en huurtoeslag)
  • Verzoek indienen om kwijtschelding van belastingen, heffingen etc.
  • Ondersteuning bieden bij Persoons Gebonden Budget

U kunt hier meer over lezen in het verwachtingenformulier van Helder Bewindvoeringen:
PDF Verwachtingen formulier

Wilt u zich aanmelden, dan kunt u dit doen door ons een e-mail te sturen of door het intakeformulier in te vullen en op te sturen. U vindt dit formulier onder downloads.