Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Helder Bewindvoeringen met zorg samengesteld. Daar voor de juistheid en volledigheid van de informatie niet kan worden ingestaan, wenst Helder Bewindvoeringen hiervoor geen aansprakelijkheid te accepteren. Helder Bewindvoeringen aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Helder Bewindvoeringen verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Helder Bewindvoeringen worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Het auteursrecht op deze website ligt bij Helder Bewindvoeringen tenzij anders vermeld. Zonder toestemming van Helder Bewindvoeringen is het niet toegestaan enig (beeld)materiaal te vermenigvuldigen of openbaar te maken in welke vorm dan ook. Toestemming aanvragen kan schriftelijk via:
info@helderbewindvoeringen.nl

Suggesties ter verbetering alsmede op- of aanmerkingen over de inhoud van deze website, kunt u eveneens per e-mail aan ons kenbaar maken.