schuldhulp schuldhulp schuldhulpverlening schuldhulpverlening

Instanties

Als u vanuit een hulpverlenende instantie een cliënt op financieel vlak begeleidt, hebt u mogelijk heel andere vragen en ideeën. Dat respecteren we. Samen zoeken we naar een werkwijze die aansluit bij uw wensen en verwachtingen.

Na doorverwijzing door een hulpverlenende instantie kan, met toestemming van de cliënt, aan de hulpverlener inzage gegeven worden in zijn of haar financiële situatie.

Hulpverleners

Hulpverleners ontvangen een rechtstreeks telefoonnummer van Helder Bewindvoeringen BV, dat buiten de reguliere telefonische spreekuren altijd op werkdagen bereikbaar is.

Overige instanties

Voor overige instanties bieden we naast beschermingsbewind en budgetbeheer ook maatwerk trajecten aan. Enkele voorbeelden hiervan zijn dat we voorlichting geven op scholen en we participeren in diverse maatschappelijke projecten. Ook hebben wij samenwerkingsverbanden met werkgevers om te voorkomen dat hun werknemers (verder) in de financiƫle problemen komen en bieden we hierin budget coaching aan.


Op het gebied van financiƫn of het nu gaat om preventie, begeleiding, beheer of nazorg, is geen enkele vraag ons te gek. Dus heeft u een hulpvraag namens uzelf of de organisatie waarvoor u werkt, neem dan gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.